Shared Reading
Är en metod för högläsning av och samtal i grupp kring litterära texter. Metoden vänder sig till vana och ovana läsare. Alla deltar på lika och jämlika villkor för gemenskap och en delad läsupplevelse.
Deltagarna läser ingenting i förväg utan texten delas ut när man träffas. Man läser kvalitetslitteratur i form av dikter eller korta noveller och diskuterar de tankar och känslor som kommer upp hos deltagarna under läsningen.
Läsningen väljs av en utbildad läsledare som väljer ut vad som ska läsas och som leder gruppen.
Det handlar inte om ett avsiktligt terapeutiskt användande av litterära texter. Den eventuella terapeutiska processen är en icke avsiktlig effekt av en delad läsupplevelse.