Hälsa & välbefinnande

Shared Reading – Vi läser och lyssnar till utvalda kortare texter eller dikter skrivna av bland andra Tomas Tranströmer, Bodil Malmsten och Jaques Werup. Vi reflekterar tillsammans över innehållet i texterna och så fikar vi tillsammans. Deltagandet är kostnadsfritt.

Vi erbjuder 5 Shared Reading-tillfällen på Lysgränd 1 under november, december och januari och vi läser olika texter vid varje tillfälle.
Ledare: Lena Bergquist, Shared Reading ledare, Studieförbundet Vuxenskolan.

Varmt välkomna!