Hälsa & välbefinnande

En mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i
självhjälpsgrupper. Här skapas tillit genom att du både lyssnar och blir lyssnad på. Genom att
dela erfarenheter, hittar du din egen kraft. Gruppen består av 4-6 personer och samtalen sker
utifrån en pedagogisk metod. De första gångerna är Pernilla Garmo med, utbildad självhjälpsgrupp
edare och fysioterapeut, för att starta gruppen och förklara metodens riktlinjer och
förhållningssätt. Sedan fortsätter gruppen på egen hand och Pernilla har sedan uppföljning med er.

Kostnadsfritt