Hälsa & välbefinnande

En mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i
självhjälpsgrupper. Här skapas tillit genom att du både lyssnar och blir lyssnad på. Genom att dela
erfarenheter, kan du få nya perspektiv och hitta din egen kraft. Gruppen består av 4-6 personer
och samtalen sker utifrån en pedagogisk metod. De första 5 gångerna är Pernilla Garmo med,
utbildad självhjälpsgruppledare och leg. fysioterapeut, för att starta gruppen och förklara
metodens riktlinjer och förhållningssätt. Sedan fortsätter gruppen på egen hand och Pernilla har
sedan uppföljning med er.

Plats Lysgränd 1, Västerås eller digitalt via Zoom beroende på restriktionerna.
Länk kommer på din e-mail. Vi är behjälpliga med teknisk hjälp om du behöver!

Kostnadsfritt!
Anmälan: 021-12 80 85 eller www.sv.se/vastmanland