Media & kommunikation

Skrivarcirkel med dokumentär livsåskådning

INNEHÅLL
Att börja betrakta livet dokumentärt ger oss stora möjligheter. Det stärker närvarokänslan. Gör inte sällan språket mer trovärdigt. Det är diktarens egen fribas. Många som känner utanförskap har ofta ett rikt språk. De är betraktare och skulle fungera utmärkt som dokumentärskildrare eller fotografer.

Min erfarenhet började där och efter många års skrivande är jag tillbaka till begynnelse fröet.

Jag bodde i Kungsör då och hade precis börjat skriva en bok. I den skrev jag. Verkligheten är verklighetens motgift. Jag ser dokumentärt på allt jag gör. Det var också det fröet som satte mitt liv i en ny rörelse. Jag blev friare och mer ärlig mot mig själv. Jag fann en källa till min berättarglöd. Boken blev också lite surrealistisk – men det är en annan historia.

Vi lever i en tid då det dokumentära blir mer intressant. Man vill känna igen sig. Våga möta tillvaron utan ”smink”. Inte bara läsa veckorevyn.

Jag har min verklighet och behöver inte köpa allt som alla säger. Jag får bättre grund. Att vi tycker olika är också dokumentärt. Det är inte en kurs i att tycka rätt. Det är en kurs i att forma språket och skapa en dokumentärskildring. Skapa min lobby. Bli ärlig mot den.

Ibland litar vi för mycket på andra. På experter av olika slag. Men vad tycker jag? Vad känner jag? Hur betraktar jag tillvaron?

Verklighetsbeskrivningar kan vara väldigt fina och spännande. Möten med andra människor lika så. Det dokumentära är därför en bra början till ett rikare språk. En grund för mitt diktarliv. Att möta livet som det är.

Kursen lämpar sig bra för de som vill jobba med texter. Kanske i skapandet av en bloggsida eller journalistiskt.

Vi kommer att jobba med följande
Kort om journalistik.
Att möta människor där de befinner sig för stunden.
Att våga uttrycka sig.
Vem är jag att skriva och hur hittar jag mitt språk?

Hur betraktar jag mig själv i tillvaron?
Vad är det jag vill beskriva?
Bildspråk och psykologi.
Vad är värt att skriva om.
Mitt liv i rörelse.

Vi kommer naturligtvis ha flera roliga skrivarövningar. Både gemensamma och individuella. Textläsning och samtal där vi kan spegla varandras arbete. I kursen ingår fika som bryter av för paus.

Startar vid fulltecknad grupp.