Historia & Konsthistoria

INNEHÅLL:

Ett nytt intressant föredrag av Gunilla Zimmermann.

Efter andra världskriget rådde stor brist på arbetskraft i Sverige, vilket man löste genom att värva arbetare från krigsdrabbade länder i Europa. Att det kom så många tyskar är det inte många som vet. Genom att kartlägga den tysktalande invandringen till Västerås 1940-1960 har Gunilla fått svar på många frågor.
Vilka var det som kom ? Varför lämnade de sina hemländer ? Varför kom de till Sverige och Västerås ? Hur har det gått för dom ? Forskningen resulterade i en D-uppsats, tre böcker och studiecirkelsatsningar i Eskilstuna och Västerås.

Den här invandringen är ett exempel på en lyckad integration som kan vara ett inlägg i dagens debatt.

Om du vill deltaga på distans via Zoom, anmäl dig på foreningsmote.april@vmsf.se