Hantverk & konst

Fyra slöjdkvällar blir under våren med olika teman. Kaffe och te finns till självkostnadspris, var och en tar med något att fika till.
Har du frågor ? Ring till Marlene på telefon 072-180 81 51.

På ett av slöjdcaféerna under hösten tovade vi skålar och eftersom vi har ull kvar och några intresserade som inte hade möjlighet att vara med då så kör vi igen !

Ta med ett öppet sinne och fantasi, en tovad skål kan bli så mycket mer än bara en skål !

Marlene Karlsson finns på plats och ger tips så ni kommer igång !