Hälsa & välbefinnande


Referens/inspirationsgruppsmöte samt ”mingel” och föredrag för samtliga samtalsgruppsledare i länet. Sommarfika med tårta på Borgmästargårdens gröna baksida (SV) och fördjupande föredrag.

Anmälan till referensgruppsmöte sker till mejl lena.bergquist@sv.se