Språk

INNEHÅLL
Vardagsspanska/turistspanska för nybörjare

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Luis Pavez Munoz, lärare i spanska på grund- och gymnasieskolan och modersmålslärare sedan 1980-talet. Luis är även lärare för elever med inlärningsproblematik och brinner för att hitta vägar för hur olika individer kan tillgodogöra sig ny kunskap.

MATERIAL
Este Pais 1

START
Startar vid angivet datum vid fulltecknad grupp