Hälsa & välbefinnande

Prova på första gången, därefter bindande anmälan.

INNEHÅLL
Taiji –långsamma mjuka rörelser som kombineras med koncentration och medveten andning skapar en helhet som bygger upp och stärker dig till kropp och själ. Övningarna påverkar det inre energiflödet så att bättre balans uppstår i kroppen och sinnet. Taiji utvecklades ursprungligen som en kampsport i 1300-talets Kina och praktiseras den runt om i världen som en hälsofrämjande motion. Taiji kombinerar djupandning och avslappning av sinnet med långsamma och mjuka rörelser och är bra för att motverka effekter av stress.

Taiji har sitt ursprung i Qigong och klassas som en undergrupp till qigong. Taiji är en mer rörlig form av qigong och består av en förutbestämd, längre serie av rörelser, precis som en danskoreografi. I qigong är rörelserna enklare och du utför en och samma rörelse flera gånger. Precis som qigong används taiji för att främja flödet av qi i kroppen och bygger på teorierna om qi, yin-yang och meridianerna.

Qigong är en unik metod som förenar rörelse, andning och koncentration och bygger på tanken att vi med viljan kan påverka vår organism och på så sätt förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Det är en mycket gammal helande metod som härstammar från Kina och har sin grund i Traditionell Kinesisk Medicin, TCM. Att utöva qigong innebär att man medvetet arbetar med den qi som enligt kineserna finns överallt, som genomströmmar allt, också oss människor, och som är nödvändig för allt liv och all utveckling.

LEDARE
Dana Sahlin och Eva Lundberg.

KONTAKT
Eva Lundberg 072-5393518 eva.bagge.lundberg@hotmail.com
Dana Sahlin 070-4042754, dana.sahlin@comhem.se

LOKAL: Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1, Västerås, våning 2 (vid Öbergs färg)