Hantverk & konst


Vi tittar på liggtimmerstommens konstruktion.
Skador, orsaker till dessa och åtgärder diskuteras och hur stora ingrepp som behöver göras. Vi kommer även praktiskt att reparera mindre skador på en timmerstomme.
Har du lite egna verktyg är det bra, Så som tumstock, handsåg, penna, mm
Oömma kläder.
Egen lunch medtages.

100 kr rabatt för medlemskap gäller i Nätverket för byggnadsvård i Västmanland, Svenska
byggnadsvårdsföreningen. För medlemskap; kontakta info@byggnadsvardvastmanland.se

Medlemskap uppges vid anmälan