Trädgårdsodling: Förvandla din trädgård till en nyttolund

Trädgårdsodling: Förvandla din trädgård till en nyttolund

Trädgård, hus och hem

Genom att efterlikna naturen kan vi skapa ett stabilt ekosystem av perenna nyttoväxter där träd, buskar och markskikt samverkar och stödjer varandra. I kursen undersöker vi vad en skogsträdgård eller nyttolund är och funderar på frågor som: Måste det finnas en gräsmatta i trädgården? Hur kan vi skapa rika ekosystem i våra trädgårdar där både insekter, djur och människor kan trivas? Måste man driva upp plantor och så grönsaker varje år? Finns det perenna grönsaksväxter?

LEDARE: Toni Haid (Volontär i Puttmyra skogsträdgård, ekologisk ekonom och bibliotekarie med ett eget skogsträdgårdsprojekt sedan 2014)

START: Måndag 9 april kl 18.30. (OBS NYTT STARTDATUM!)