Uppmärksamma elevers frånvaro och agera!

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera!

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera!

 Vad orsakar elevers frånvaro?
 Forskning inom området skolnärvaro.
 Hur kan skolan arbeta förebyggande med skolfrånvaro?
 Vilka åtgärder kan och bör man sätta in när frånvaron är ett faktum?
 Hur kan man arbeta preventivt och inkluderande?
 Om du är förälder till ett barn med skolfrånvaro – vad kan du göra?

Föreläsare: Peter Friberg, leg. Psykolog, utbildningschef på Akademi Magelungen

Tid: Den 15/5 kl 17.00 - 19.00
Lokal: Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2, Västerås
Anmälan www.sv.se
Kostnad: 100kr. Medlem i Attention: 50kr. Betalning med Swish till Attention 123-4513297