Funktionsnedsättning

Vi skapar möjligheter där de inte finns och ett samhälle där alla,
oavsett förutsättningar, ska få blomstra.


Inbjudan för personal anhöriga inom LSS

Utbildningen är gratis
Tisdagen 26 november klockan 13.00– 16.00
Från klockan 12.30 registrering
Lokal Lysgränd 1 Studieförbundet Vuxenskolan
Eftermiddag

FUB Västmanland, Länsstyrelsen i samarbete med forum skill bjuder in
till en workshop i metodmaterialet Något har hänt (någotharhänt.se)

Något har hänt - att arbeta kring sexuellt våld med personer som har normbrytande
intellektuella funktionsvariationer
Många personer som har normbrytande intellektuella funktionsvariationer
bär på erfarenheter av sexuellt våld.
Med hjälp av film, bild och text kan det bli lättare att börja prata om det svåra.
Genom andras erfarenheter kan vi spegla oss själva och påbörja en process mot
ett bättre mående.
Föreläsning varvas med filmvisning och övningar.

Erika Gustafsson, forum skill, har en bakgrund som teaterpedagog.
Har under många år arbetat med drama på olika DV.
I 10 år har hon utvecklat metoder och utbildat kring sexuell hälsa.
En uppskattad föreläsare som inte tvekar att ta till humor för att kunna prata
om känsliga ämnen.

Målgruppen inom LSS är en utsatt grupp som blir utnyttjade det bara växer.

Anmälan på Studieförbundet Vuxenskolan 021-12 80 85 eller här digitalt senast 22 november
OBS! Vi har begränsat antal platser Frågor Margareta Hallner 021-12 54 89

Forum SKILL, Länsstyrelsen Västmanland, FUB Västmanland och Studieförbundet Vuxenskolan