Historia & Konsthistoria

Utställning om Cecilia Vasa - grevinnan av Arboga