Beteendevetenskap

Inbjudan Fredagen 16 augusti 2019
ACC Congress Center Västerås
Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer
Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

09.00 – 12.00
Förmiddag - Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer
Att anpassa på ett sätt som gynnar alla elever och gör skolan tillgänglig för de med särskilda behov Ofta går det att göra mycket anpassningar med enkla metoder och liten budget. I den här föreläsningen får ni konkreta tips på vad som hjälper de elever som behöver stöd samtidigt som det gynnar alla elever. För att inspirera till att verkligen använda dessa metoder så pratar föreläsaren också om varför de behövs och vilken skillnad de kan göra.

Exempel på innehåll: • Struktur och schema • Kommunikation • Lektionsuppbyggnad • Läromedel • Hjälpmedel • Bedömning • Fysisk miljö • Praktiska ämnen • Schemabrytande aktiviteter och utflykter • Raster och skollunch • Bemötande • Övergångar

13.00-16.00
Eftermiddag - Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
Föreläsningen handlar om det som ibland kallas hemmasittare, här används begreppet problematisk skolfrånvaro. Föreläsaren utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt och beskriver vad som kan förorsaka frånvaron och berättar om hur lågaffektivt förhållningssätt kan användas både för att förebygga problematisk skolfrånvaro och få tillbaka elever som stannar hemma.

Exempel på innehåll: • Vad är problematisk skolfrånvaro • Vad är lågaffektivt bemötande • När eleven inte orkar längre • Den saknade pusselbiten - hur neuropsykiatriska diagnoser påverkar • Vad är det i skolan som gör det svårt • Hantera, utvärdera, förebygga • Återinskolning • Förebyggande arbete • Elevhälsoteamets och rektors roller.

Om föreläsaren:
Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Utgångspunkt i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt. Annelie har tidigare arbetat som lärare, specialpedagog och rektor på grundskola, gymnasiesärskola, vux och högskola. Förra året släpptes en bok där hon skrev om Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, tillsammans med två andra författare, den handlar om synsätt och arbetssätt med de elever som tidigare kallades hemmasittare. Just nu skriver hon på en bok om Specialpedagogik för Fritids som kommer under 2020. Tillsammans med 3 andra författare släpps sommaren 2019 en bok om Autism och ADHD i gymnasiet.

Anmälan senast 13 augusti för personal och anhöriga OBS! begränsat antal
Fika ingår ingen kostnad för föreläsningen

Funktionsrätt Västerås Västerås Stad Studieförbundet Vuxenskolan