Språk


Har du tappat dina kunskaper i franska och nu vill plocka upp detta vackra språk igen? Kursen vänder sig till dig som har lite förkunskaper i språket eller har gått vår kurs: Franska enkel konversation. Denna kurs utvecklar dina färdigheter att samtala på franska. Här får du träffa andra deltagare som liksom du, gärna lär dig mer av det franska språket. Vi anpassar nivå och utformar innehållet efter deltagarnas önskemål.

Förkunskaper: grundkunskaper i franska eller kursen "Franska enkel konversation"

LEDARE
Marc Gatte Aschi är från Paris med rötter i Normandie och Tunisien. Han arbetar som lärare i franska och håller flera kurser på Studieförbundet Vuxenskolan, t.ex. kurserna "Laga mat och lär dig franska" och "Franska enkel konversation".


Startar vid angivet datum. Sammanlagt 6 kurstillfällen.

Välkommen att anmäla dig!