Mitt Val 2022

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Detta beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle så som strukturerna är formade idag.

När detta mynnar ut i att personer väljer att inte rösta har vi ett stort demokratiskt problem. Denna verklighet vill vi ändra på, och det är möjligt, med metoden Mitt val – och du kan vara med och bidra

 

 

Vill du vara med och och engagera dig?

 

Bli cirkelledare - Därför är ni viktiga.
Du kan engagera dig genom att bli cirkelledare och stötta deltagarna under resans gång.

Kommuntjänsteman - Därför är ni viktiga.
Det är viktigt att alla engagerar sig i att få upp valdeltagandet. Genom att stötta ditt lokala Mitt Val-arrangemang kan ni bidra till att många fler nås av information, kunskap och möjligheten att delta i cirklarna

Politiker - Därför är ni viktiga.
När ert parti engagerar sig i Mitt Val möjliggör det ett ökat valdedeltagande bland väljare med intellektuell funktionsnedsättning.
Det är viktigt att alla engagerar sig i att få upp valdeltagandet. Genom att gå utbildningen Lättpratad politiker och delta i den lättpratade valdiskussionen kan ni bidra till att många fler kan ta del av information om partierna och politiken. 

 

Kontakt
För mer information, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland
Johan Ljungkvist, Verksamhetsutvecklare Funtionsnedsättning
email:  johan.ljungkvist@sv.se
tel: 010-4101270

 

MITT VAL NATIONELLT

Du kan också läsa mer om hur vi arbetar nationellt med Mitt val genom att klicka på länken här nedan.

Mitt Val 2022