Tillbaka

Biologisk Mångfald i Staden!

Biologisk Mångfald i Staden – det här kan du göra!

Samverkan mellan Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet för ökad biologisk mångfald i staden.

Oavsett var och hur du bor, kan du verka för att öka den biologiska mångfalden. Det är ett viktigt mål för alla världens länder och kommuner, på grund av att den biologiska mångfalden minskar. Biologisk mångfald är mål nr 15 i Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling. Läs mer på: www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  eller på www.naturskyddsforeningen.se/biologisk-mangfald-en-overlevnadsfraga

Vi kan verka för att skapa livsmiljöer som passar olika arter, till exempel sätta upp insektshotell, fågel- och fladdermusholkar. Vi kan skapa en äng istället för en artfattig gräsmatta och aktivt välja växter som attraherar humlor, bin och fjärilar. Vi kan värna om de vatten vi har omkring oss och ställa ut fågelbad. Vi kan sätta blomsterlökar på hösten som blommar under våren, precis när våra pollinerande insekter som bäst behöver mat.  I städerna kan vi också uppmärksamma och vara noga med att värna om gröna korridorer som länkar ihop parker och miljöer med mer ”vild” natur.

 

Vilka är vi som kan göra allt det här? Intresserade personer i hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, villaägarföreningar, skolor, dagis, trossamfund, företag samt mark- och fastighetsägare i allmänhet.

 

Dra ditt strå till stacken! Lär dig mer om biologisk mångfald och inspireras av kurser och digitala föredrag! Ni som är intresserade, ta chansen att träffas – fysiskt eller digitalt - och planera årets insats för att öka den biologiska mångfalden på just er plats på jorden.

Äng Att anlägga en äng istället för en artfattig gräsmatta skapar en ökad biologisk mångfald.  En äng är mer lättskött och kan generera en mångfald av blommor och därmed en intressantare djurvärld med bin, humlor och fjärilar. Sverige har förlorat nästan 98% av sina ängar sedan jordbrukets industrialisering. Satsa på en äng, oavsett om du bor på landet eller mitt i staden.

Blomsterlökar Vårens första blomsterlökar ger bland annat humlor, bin och fjärilar en välbehövlig första finlunch på våren. Vide och sälg är andra arter som ger tidiga pollinerare en ökad chans att överleva våren. Oavsett var du bor, bevara sälg och videbuskar.  Så växter som attraherar bin, humlor och fjärilar, och sätt många blomsterlökar i höst!

Odla på din plats Att odla blommor, grönsaker, bär och frukt till husbehov, är ett sätt att skapa hållbar utveckling. Om du också tänker på hur du ska främja de pollinerande insekterna, så får du bättre skördar.

För att se hela programmet och anmälningslänkar klicka på PDF.en nedan:

Biologisk Mångfald i Staden .pdf