Tillbaka

Information angående Coronaviruset

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland följer självklart kontinuerligt utvecklingen av virusutbrottet och informationen kring Covid-19, även kallat Corona. Vi håller oss uppdaterade via Folkhälsomyndighetens kanaler, och kommer att följa de riktlinjer som meddelas via dem omedelbart.
I dagsläget finns inga varningar, eller indikationer från Folkhälsomyndigheten på att verksamheter som vår kan vara påverkad, direkt eller indirekt. Inga riktlinjer är utfärdade gällande restriktioner.
Inte heller finns några instruktioner om att undvika sammankomster eller sammanhang förutom där det inte förekommer ökad risk för spridning, t.ex. från personer som kommer från riskområden eller riskerar att ha exponerats för viruset.
Vi håller därför tills annan information framkommer vår verksamhet igång som vanligt och hoppas nu för hela vårt jordklots skull att viruset snabbt begränsas och elimineras på bästa sätt.
Vi förväntar oss att du tar ansvar för din hälsa, samt inte utsätter personer i din omgivning för risk för smittspridning ifall du kommer från drabbade områden, eller på annat sätt misstänker smitta.
Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar på sin hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/  (Även på engelska). 
Den som har allmänna frågor uppmanas av Folkhälsomyndigheten att ringa 113 13.
Den som känner sig sjuk ska ringa vårdguiden 1177.

Vi uppmanar dig som cirkelledare eller deltagare att ställa dig tre frågor innan du deltar i vår verksamhet:
1. Har du befunnit dig i ett riskområde?
2. Har du närstående som befunnit sig i riskområden?
3. Har du några symtom så som hosta, halsont, feber, utslag?
I det fall du svarar ja på någon av dessa frågor bör du avstå från att delta i verksamheten.
Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet, utan att SV ställt in den, så gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler som du hittar här: https://www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/ Observera att vid cirklar av kamratcirkelskaraktär är ett alternativ att ledaren och deltagarna i samråd enas om att skjuta fram cirkelträffarna några veckor.