Tillbaka

Hantering av dina personuppgifter (om GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). 

Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärkts. För oss på Studieförbundet Vuxenskolan har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Nu har vi uppdaterat vår integritetspolicy, som bland annat beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter. Du kan läsa om den här: https://www.sv.se/om-sv/svs-integritetspolicy/