Tillbaka

Mälardalens Högskola söker personer som är 65 år eller äldre!

På Mälardalens högskola pågår ett
forskningsprojekt för att stimulera äldre
personers sociala samvaro genom digitalt
stöd.
Vi söker personer som är 65 år eller
äldre som har någon slags erfarenhet
av ensamhet.
Deltagande i studien innebär att du
under cirka 3 månader får testa en
webbplattform som syftar till att stimulera
social samvaro och minska upplevd ensamhet.
Test av webbplattformen kommer att ske
under hösten 2020.
Nyfiken? Kontakta vår projektadministratör
för att få veta mer.
Kontakt: Karin Jonasson
karin.jonasson@mdh.se
Tel: 016-153206