Tillbaka

Vi stödjer Musikhjälpen

En tryggare barndom på flykt från krig

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland arbetar för att stärka demokratin och bygga hållbara samhällen där alla har samma rttighter och möjligheter att utvecklas. Därför ställer vi oss bakom musikhjälpen och årets tema som är "en tryggare barndom på flykt från krig".  

➡ Skänk ett bidrag i vår insamlingsbössa

Under hela resterande delen av december så kommer vi att hålla vår insamlingsbössa öppen. Och exponera den i alla våra aktiviteter. Vill du hjälpa oss att hjälpa så klicka på länken ovan och skänk ett bidrag.

Mer om temat
Barn är de mest utsatta när familjer tvingas fly. I det kaos som uppstått kan de tappa bort sina föräldrar och lämnas ensamma. De kan ha sett sina hem förstöras av bomber eller bevittnat när familjemedlemmar utsatts för övergrepp och tortyr.

Väl på flykt inskränks ofta barns rättigheter. Hälften av barnen på flykt går inte i skolan. De lever i fattigdom, utan självklara saker som mat, rent vatten och ett tryggt hem. Barn på flykt löper hög risk att utsättas för barnarbete, barnäktenskap, människohandel och andra övergrepp.

Läs mer på radiohjälpens hemsida

 

Vill du hjäpa oss att hjälpa? 
➡ Skänk ett bidrag i vår insamlingsbössa