Tillbaka

Plats för samtal

Psykisk ohälsa bland unga

Ungas psykiska ohälsa ökar, utskrivningar av läkemedel mot ångest och depression ökar. Det tar lång tid att få en utredning på BUP och det tar lång tid att få tillgång till samtal.

Övergången från barn- till vuxenpsykiatrin kan vara rörig och svår att förstå, och till och med leda till ökad psykisk ohälsa.

Varför är det så och vad kan vi göra för att förändra situationen?

Studieförbundet Vuxenskolan är ett stöd för flera intresseföreningar som har medlemmar med psykisk ohälsa. Vi tycker att ungas psykiska hälsa är en väldigt viktig fråga, och är avgörande för oss som arbetar för ett hållbart samhälle.

Samtalet sänds på Facebook tisdagen den 30 juni, kl. 9:00-9:30
https://www.facebook.com/events/2659528874289351/

Deltagare i samtalet

 • Ebba Österlund, medlem i Attention
 • Inger M Johansson, ordförande i Attention Västerås
 • Barbro Larsson, regionråd med ansvar för psykiatri, Region Västmanland
 • Lena Bergquist (SV).
 • Bakom kameran står Paolo Sandbom (SV)

 

Delaktighet i ekologisk hållbarhet?

Hur skapar vi delaktighet i hållbarhetsarbetet i de olika sammanhang vi verkar? Hur kan vi dra nytta av varandra? Vilka metoder och behov kan synkas samman? Hur knyter vi ihop de olika samhällsdelarna? Vilka roller ska vi ta?

Samtalet sänds på Facebook tisdagen den 30 juni, kl. 13:00-13:30
https://www.facebook.com/events/681071332440271/

Deltagare i samtalet

 • Bosse Svensson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Östersunds kommun.
 • Andreas Gyllenhammar, miljöguru samt chef för Jämtkrafts utvecklingsarbete.
 • Spillotekets Spillerista Frida Kjellgren – aktiva folkbildare för främst barn och unga med Agenda 2030 högst på agendan.
 • Maja Blomqvist, samtalsledare och projektledare för SMICE-projektet med fokus cirkulär ekonomi.

 

Bildningens betydelse för demokratin

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill lära sig mer och utvecklas. Den stärker också vår demokrati både idag och långsiktigt.

Vad har folkbildningen för roll idag, har den förändrats? Hur ser folkbildningens utmaningar för framtid ut efter corona-krisen. Påverkar omställning på arbetsmarknaden och den snabba digitala- och tekniska utvecklingen det fysiska bildande mötet?

Samtalet sänds på Facebook onsdagen den 1 juli, kl. 13:00-13:30
https://www.facebook.com/events/1520293594817889/

Deltagare i samtalet

 • Christina Jutterström, författare 
 • Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
 • Linus Olofsson, senor rådgivare Studieförbundet Vuxenskolan