Tillbaka

Köp boken - Soulfullness för vetenskapstroende

Ny bok om existentiell hälsa

I januari 2022 utkom boken om hur man kan stärka existentiell hälsa med stöd av samtal om de 8 existentiella livsaspekterna. (läs mer...)

Boken heter Soulfulness för vetenskapstroende och andra som tror och hoppas och är skriven av Lena Bergquist. Förordet är skrivet av Cecilia Melder. Boken utgår från forskning inom området, praktiska erfarenheter från metod- och verksamhetsutveckling och samtalsgrupper.

Boken omfattar också de ”gröna” samtalskorten Frön till livsmod och livsglädje i bokform. Den är utgiven av Svenska kyrkan, Västerås stift, och är grafiskt formgiven av kommunikatör Åke Paulsson.  

Boken kan beställas på Västerås stifts webshop, via tel. 021-178500 eller mejl vasteras.stift@svenskakyrkan.se .

Den kan även köpas i samband med de samtalsledarutbildningar som Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder, för mer information om dessa kontakta gärna lena.bergquist@sv.se , eller ring kundtjänst tel. 021-128085 (mån-tors).