Tillbaka

Psykisk (o)hälsa känner ingen ålder

Psykisk (o)hälsa känner ingen ålder
Lunchseminarium i Västerås, onsdag 27 november 11.00 – 13.15 Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1, Västerås

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. Välkommen till ett lunchseminarium som ger ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt.


Du får en inspirerande föreläsning av Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik vid Umeå Universitet. Han har forskat och undervisat om äldres psykiska och kognitiva sjukdomar. Som sakkunnig i vård och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna, bevakar han äldres rättigheter och föreläser om ett gott åldrande, inte minst om att bevara den psykiska hälsan. Han kommer att tala om det hot som ensamhet och psykisk ohälsa är för seniorerna och hur man kan förebygga och lindra psykisk sjukdom.
Hjärnkoll presenterar sin seniorverksamhet samt den nya satsningen på samtalsgrupper för seniorer – Vi pratar om livet – med erfarna seniorambassadörer som samtalsledare samt hur Hjärnkoll arbetar med att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre.


Sven-Erik Henriksson, Seniorutvecklare, berättar om intervju-undersökningen ”Män som inte vill prata om livet”. Här har vi undersökt hur vi ska nå män 70+ i en suicidpreventiv satsning. Sven-Erik har 40 års erfarenhet som sjuksköterska, chef, projektledare och pedagog inom hälso-området och är samtalsgruppledare för både Hjärnkoll och Vuxenskolans Samtalsgrupp senior (Vuxenskolans Arvsfondsprojekt Tillsammans för psykisk hälsa Senior).


Anmälan senast 22 november till 021-12 80 85 eller vastmanland@sv.se. Begränsat antal platser. Vi bjuder på lunchmacka. Vänligen uppge om du har särskilda önskemål om kost.

(H)järnkoll

psykiska olikheter - lika rättigheter

Anmälan till SV: www.sv.se/vastmanland eller på telefon 021-128085

Klicka för att ladda ner informationen här.