Tillbaka

Inspirations- spridningskonferens

Den 29/8 kl 13-16.30, Kyrkbacksgården i Västerås Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se/vastmanland, tel 021-128085

Studieförbundet Vuxenskolan sökte bidrag från Allmänna Arvsfonden under hösten 2017 för att utveckla och erbjuda hälsofrämjande samtalsgrupper för Seniorer. Samtalsgrupp Senior har erbjudits sedan våren 2018, då startade de första fyra pilotgrupperna. Sedan höstterminen 2018 startar ett tiotal samtalsgrupper per termin i Västerås. Samtalsgrupp Senior erbjuds också i Norberg, Sala, Surahammar och Arboga. Fler kommuner, som till exempel Köping, är på gång att starta nya grupper. Vi samverkar med region Västmanland, kommuner, SPF Seniorer och Hjärnkoll Senior. Samtalsgrupp Senior har också spridits till länen Jönköping, Dalarna och Uppsala.

Målet med Samtalsgrupp Senior är att erbjuda möjlighet till reflektion och nyorientering i en inspirerande gemenskap med andra Seniorer. I Samtalsgrupp Senior har samtalsgruppsledarna stor betydelse. De skapar en tydlig ram för samtal om viktiga existentiella frågor, och ger både utrymme för den enskilde deltagaren och för gruppen. Samtalsgruppsledarna utgår från samtalskorten om existentiella frågor ”Livsmod, Livsglädje, Livsmening - När livet utmanar” som är inspirerade av WHO:s åtta existentiella teman som stärker hälsan.

Den 31/12 2019 avslutas Arvsfondsprojektet och fortsätter som ordinarie folkbildningsverksamhet inom Studieförbundet Vuxenskolan. Samtalsgrupp Senior finns för olika målgrupper: ”Allmän grupp”, ”Nybliven pensionär”, ”Kvinna”, ”Man” och ”För dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa”.

 

Program Inspirationskonferens Samtalsgrupp Senior 29/8-19 kl 13-16.30, Kyrkbacksgården i Västerås.

Kl 13.00-14.20 Samtalsgrupp Senior - erfarenheter från 2 år

Metodutveckling, erfarenheter från samtalsgrupper och samverkan med andra organisationer.  Ewa Göransson, region Västmanland. Lena Bergquist, Hans Dahlman, Britt Mari Ligne Carlsson, Leena Eklund och Sven-Erik Henriksson, Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa Seniorer. Lovisa Jansson från SV Jönköping, Eva Timén, Birgitta Ekeberg från Region Jönköping. Susan Gallone från SV Uppsala. Annaeva Lagergren, Svenska Kyrkan, Västerås stift, Dalarna.

14.20-14.40 Jill Taube, SV Stockholm

Rörelse stärker den psykiska hälsan - Danssteget

Lättsam och okrånglig dans sprider glädje. Jill Taube, psykiatriker och dansinstruktör, har skapat Danssteget som bland annat erbjuds på SV i Stockholm. Danssteget värnar om den psykiska hälsan genom att kombinera kunskap om hälsa med lättsam och okrånglig dans. Jill berättar om sina erfarenheter av verksamheten och rörelsens betydelse för psykiska hälsan och välbefinnandet.

 

Fika

Kl 15.00-16.00 Lars-Eric Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan

Den positiva senioråldern

Motivation till nyorientering för livsperiod 3. Lars-Eric Uneståhl är fil dr i psykologi och grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan. Han är - förutom en mycket uppskattad föredragshållare - författare till ett stort antal böcker och utbildningsmaterial om hälsa, motivation och ledarskap. Lars-Eric Uneståhl lyfter även fram det livslånga lärandet som en viktigt för upplevelsen av god hälsa.  

 

Kl 16.05-16.30 Petra von Heideken Wågert och Annelie Gusdal, Mälardalens högskola

Digitalt stöd för social samvaro

Kan man träffas och ha trevligt på nätet? Petra von Heideken Wågert är docent i fysioterapi och forskningsledare på Mälardalens högskola på Akademin för hälsa, vård och välfärd. Annelie Gusdal är lektor i vårdvetenskap vid samma akademi. De berättar om ett nytt forskningsprojekt - med fokus på Seniorer - som undersöker möjligheten att uppleva social samvaro med hjälp av dator eller smartphone.

Anmälan till SV: www.sv.se/vastmanland eller på telefon 021-128085

Klicka för att ladda ner informationen och programmet här.