Tillbaka

Arvfondspengar till projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer”

Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland har sökt och fått bidrag från Allmänna Arvsfonden för att utveckla metoder och modeller för samtalsgrupper för seniorer. Bakgrunden till ansökan är det arbete som skett inom ett annat arvfondsprojekt inom Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland ”Tillsammans för psykisk hälsa”, där delprojektet ”Jämlikhet i vården” visar att äldre i liten grad får stöd att reflektera kring livsfrågor samt sin existentiella och psykiska hälsa. 

 

Med det nya projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa, Seniorer” hoppas vi - genom samverkan mellan folkbildning, ideella organisationer, kommun och Region – kunna förebygga psykisk ohälsa genom att nå seniorer med självupplevd existentiell och psykisk ohälsa. Projektet kommer att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser (t.ex. vårdcentraler), där de som leder grupperna själva är seniorer med erfarenhet från vårdsektorn.

 

Vi använder beprövad samtalsgruppsmetod för ökad existentiell och psykisk hälsa, men i en ny form där alla samverkansparter bidrar med sin kompetens och sina resurser. I konceptet ingår också information till seniorerna om samverkansorganisationernas stödverksamheter och erbjudanden om nya sociala nätverk. Projektet erbjuder också kurser, inom Studieförbundet Vuxenskolans regi, där nya seniora samtalsgruppsledare utbildas.

 

Efter ett år kommer metoder och modeller att prövas även inom Region Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län.

 

Projektet pågår i två år och ska sedan fortsätta i befintlig verksamhet. Projektet startar 1 januari 2018 med start i Västerås och fortsätter sedan under hösten 2018 till flera kommuner i länet.

 

För mer information, kontakta projektledare Lena Bergquist, lena.bergquist@sv.se 

Samtalsgruppsledare och metodutvecklare i projektet är: 
Hans Dahlman (Folkhälsa för seniorer)
Leena Eklund (Farmaci för seniorer)
Sven-Erik Henriksson (Existentiell hälsa för seniorer) 
Britt-Marie Ligne Carlsson (sjukvård för seniorer)

 

LÄS MER OM PROJEKTET HÄR:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/tillsammans-for-psykisk-halsa---seniorer/