Tillbaka

Tillsammansveckan sänds digitalt!

"En DIGITAL resa tillsammans för psykisk hälsa i Västmanland"


På grund av fortsatt rådande situation av Pandemin kommer Tillsammansveckan ske digitalt.
 Vi sänder "live" och du kan lyssna på programmen på vår Facebooksida, klicka på länken: www.facebook.com/svvastmanland

Genom Tillsammansveckan riktar vi uppmärksamhet mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi skapar genom föreläsningar en känsla av trygghet att våga fråga och våga prata om hur vi mår på insidan. Syftet är att tillsammans fortsätta vår resa att nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk (o)hälsa. Veckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga och består av främjande, förebyggande och stödjande föreläsningar. Vårt mål är även att anordna en uppföljning av Tillsammansveckan i form av kurser/cirklar, workshops, samtal- och stödgrupper för att fånga upp det intresse och de behov som finns.  

Program v 41 

Måndag 5/10 kl. 17.30 – Marie Niljung

Tisdag 6/10 kl. 17.30 – Susanne Widsell

Onsdag 7/10 kl. 17.30 – Olle Carlsson

Torsdag 8/10 kl. 15.00 – Katja Bergsten
Torsdag 8/10 kl. 16.15 – Louise Edlund

Fredag 9/10 kl. 13.00 – Sven-Erik Henriksson

Klicka här för att se hela programmet!

I år 2020 anordnar Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland tillsammans med Hjärnkoll Västmanland, NSPH Västmanland, Balans Västmanland, Attention Västerås, Ångestsyndromsällskapet Västmanland, Västerås Anhörigstöd, Region Västmanland i samverkan med nätverken Västmanlands kommuner, Samordningsförbundet Västerås, Norra Västmanlands Samordningsförbund och Samordningsförbundet Västra MälardalenTillsammansveckan. Under 5 dagar uppmärksammas psykisk hälsa genom digitala föreläsningar "live" hos Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. 

Tillsammansveckan har tidigare år arrangerats av Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, 2017, 2018 och 2019