Alla delprojekt

 • Att leva, inte bara överleva

  En kurs för unga 18 – 30 år som behöver verktyg för att hantera yttre stress och inre oro och som vill öka sina förutsättningar att...

  Läs mer
 • Tillsammansveckan 2018

  5-21 mars: En uppmärksamhetsvecka i hela Västmanland för ökad kunskap hopp och samtal.

  Läs mer
 • Utbildning för arbetsplatser

  Utbildning för arbetsplatser för att få gemensam kunskap om och förståelse för olika former av psykisk ohälsa.

  Läs mer
 • Existentiella frisk-/hälsofaktorer i...

  Information till vårdpersonal om en modell där patienten kan ges ett bemötande som stärker känslan av hopp, trygghet, gott sammanhang,...

  Läs mer
 • Jämlikhet i vården

  En informationsinsats för de grupper som i mindre grad än andra tar del av information och vård/stöd inom psykisk hälsa-området.

  Läs mer
 • Social grannsamverkan

  Genom att skapa mötesplatser där man t ex via studiecirklar får möjligheten att träffas och lära känna varandra.

  Läs mer
 • Föreläsnings- och filmbank

  En föreläsar- och filmbank inom ämnet psykisk hälsa/ohälsa, med rekommenderade föreläsare och filmer.

  Läs mer
 • Galen och Stolt

  en turné om psykisk hälsa med musik, samtal/levande bok, clowner, konstutställning och lekfullhet

  Läs mer