Alla delprojekt

 • Tillsammansveckan 2018

  5-21 mars: En uppmärksamhetsvecka i hela Västmanland för ökad kunskap hopp och samtal.

  Läs mer
 • Utbildning för arbetsplatser

  Utbildning för arbetsplatser för att få gemensam kunskap om och förståelse för olika former av psykisk ohälsa.

  Läs mer
 • Hitta din inre styrka och balans i livet

  En studiecirkel för unga mellan 18 och 30 år, som lever med psykisk ohälsa och behöver verktyg för att hitta balans i livet.

  Läs mer
 • Existentiella frisk-/hälsofaktorer i...

  Information till vårdpersonal om en modell där patienten kan ges ett bemötande som stärker känslan av hopp, trygghet, gott sammanhang,...

  Läs mer
 • Kreativitetens betydelse för...

  Unga personer mellan 16 och 30 år som är på väg att tillfriskna från psykisk ohälsa ges möjlighet att i studiecirkelform uttrycka sig...

  Läs mer
 • Jämlikhet i vården

  En informationsinsats för de grupper som i mindre grad än andra tar del av information och vård/stöd inom psykisk hälsa-området.

  Läs mer
 • Social grannsamverkan

  Genom att skapa mötesplatser där man t ex via studiecirklar får möjligheten att träffas och lära känna varandra.

  Läs mer
 • Föreläsnings- och filmbank

  En föreläsar- och filmbank inom ämnet psykisk hälsa/ohälsa, med rekommenderade föreläsare och filmer.

  Läs mer
 • Galen och Stolt

  en turné om psykisk hälsa med musik, samtal/levande bok, clowner, konstutställning och lekfullhet

  Läs mer