Tillbaka

Tillsammansveckan

Under Tillsammansveckan uppmärksammas psykisk hälsa i Västmanland genom föreläsningar i varje kommun.

Tillsammansveckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga och består av främjande, förebyggande och stödjande föreläsningar. 

Syftet är att tillsammans nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk hälsa. Tillsammans kan vi utforska hur vi kan vi främja psykisk hälsa, förebygga genom att stärka de riskgrupper och riskmiljöer som finns, skapa kunskap kring hur det är att leva med psykisk sjukdom från personer med egen erfarenhet och att stödja de som är drabbade och deras anhöriga.

Vi vill genom veckan rikta uppmärksamhet mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi vill skapa en känsla av trygghet att våga fråga och våga prata om hur vi mår.

Vi kommer att anordna en uppföljning av det som händer under Tillsammansveckan i form av cafékvällar och kurser/workshops för att fånga upp det intresse och de behov som finns.

Tillsammansveckan arrangeras av Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Stadsmissionen. 

För mer information kontakta
Pauline Salzer 
pauline.salzer@sv.se  
tel 010-410 12 06

PROGRAMMET FÖR TILLSAMMANSVECKAN 2018 HITTAR DU HÄR