Tillbaka

Att leva, inte bara överleva (ungdomskurs)

En kurs för unga 18 – 30 år som behöver verktyg för att hantera yttre stress och inre oro och som vill öka sina förutsättningar att inte bara överleva, utan också att leva livet. Under sex träffar ges möjlighet att träna på att förstå sig själv och sina behov bättre. Deltagarna får redskap för att kunna hantera vardagens och framtidens ovisshet och för att möta orimliga krav på sig själv och från sin omgivning. Kursen innehåller mindfulness-, andnings- och avslappningsövningar och präglas av acceptans, medkänsla och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

NÄSTA KURS: Start 3 april 2019.

Kursledare:  Tomas Nilsson, samtalsterapeut

Mer information:
Susanne Widsell
Studieförbundet Vuxenskolan/Tillsammans för psykisk hälsa
susanne.widsell@sv.se, tel 010-410 12 22