Tillbaka

Existentiella frisk-/hälsofaktorer i vården

Den existentiella hälsan handlar om den positiva hälsoeffekt som exempelvis ”sociala sammanhang”, ”tillit-trygghet”, ”balans i livet”, ”meningsfullhet” och ”hoppfullhet” skapar. En god existentiell hälsa stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan och gör så att vi orkar med livet, fastän det känns tungt.

Världshälsoorganisationens (WHO) stora folkhälsoundersökningar visar att den fysiska och psykiska hälsan stärks av ett konstruktivt förhållningssätt till livet. De som vårdar sitt sociala kontaktnät, gör meningsfulla saker och därmed känner hopp inför framtiden, beskriver sin psykiska och fysiska hälsa som bättre än de som inte gör det. 

Studieförbundet Vuxenskolan har under fem års tid arbetat med existentiell hälsa i form av gruppsamtal inom området personlig utveckling. 

Vi har tillsammans med forskaren Cecilia Melder (UU, THS) skapat pedagogiska verktyg i form av samtalskort, studiehäften och bildaskar som underlättar arbetet med att stärka den existentiella hälsan. Metoden är salutogen och vårt samtalshäfte ”Guldkornshäftet” om existentiella frågor syftar till lösningsfokuserade samtal.

I vård, omsorg- och stödverksamheter är arbetet med den existentiella hälsan viktig eftersom den ökar upplevelse av mening och hopp samt stärker motivationen och orken trots att livet känns svårt. 

Vi erbjuder utbildningar, föredrag och kurser samt tillgång till samtalskort samt vårt övriga pedagogiska material. Vi skräddarsyr informationen så att den passar just er.

För mer information kontakta 
Lena Bergquist 
lena.bergquist@sv.se
tel 010-410 12 08