Tillbaka

Galen och Stolt

Vi genomför en turné till orter i Västmanland med bl. a. bokbord, sång, clowner, konstutställning och berättande om egen erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa.

Vi samarbetar med föreningar, Region Västmanland, kommuner, kyrkan, skolor, Samordningsförbunden, m. fl. för att skapa större öppenhet och bättre attityder kring psykisk hälsa.

Syftet är att nå ut till allmänhet och personal inom vården, politiker, m. fl. mitt i vardagen och staden. Vi vill skapa större kunskap om och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa och visa att vi kan prata öppet om psykisk hälsa/ohälsa. Fokus ligger på festivalstämning med en liknande motivation som Pride-festivalen.

Vi vill nå ut i kommunerna – aktivera brukare/patienter att till exempel starta eller gå med i föreningar vilka skapar bättre grund för samverkan med vården/omsorgen.

Evenemangen sker på torg och andra öppna platser. Representanter från brukarorganisationer inom psykisk ohälsa och verksamheter inom vård och omsorg sprider information på vårt bokbord.

För mer information kontakta
Pauline Salzer 
pauline.salzer@sv.se • tel 010-410 12 06

 

Turnéplan hösten 2017, Västmanland

Måndag 18 september 
FAGERSTA Järntorget kl 11.30–12.30 
NORBERG Torget kl 15.30–16.30

Tisdag 19 september 
KÖPING Hökartorget kl 11.30–12.30 
ARBOGA Nytorget kl 15.30–16.30

Torsdag 21 september 
SURAHAMMAR Torget (Folkets hus) kl 11.30–12.30 
HALLSTAHAMMAR Hammartorget kl 15.30–16.30

Fredag 22 september 
SALA Stora Torget kl 11.30–12.30 
VÄSTERÅS Vid Stadsbiblioteket kl 15.30–16.30