Tillbaka

Hitta din inre styrka och balans i livet

En studiecirkel för unga mellan 18 och 25 år och som vill ha verktyg för att hitta balans i livet. 

Fokus ligger på att förstå sig själv och sina behov, att acceptera det som inte går att ändra på och se de möjligheter som utvecklas utifrån den förståelsen. 

Ämnen som ingår är bl a Att vara här och nu/mindfulness, Medkänsla med sig själv och andra, Kroppsmedvetenhet, Andningens betydelse, Hur uppfattar jag/andra mig? Acceptans, Att ta ansvar för sig egen utveckling.

För mer information kontakta 
Mona Pettersson/Susanne Widsell
susanne.widsell@sv.se 
tel 010-410 12 22