Tillbaka

Jämlikhet i vården

Vården i Sverige ska vara jämlik. Män och kvinnor ska få del av vård på samma sätt, precis som unga och gamla, svenskar och nysvenskar samt personer med olika funktionsvariationer. 

Forskning visar att vården inte är jämlik. Ojämlikheten kan bero på forskning där endast personer med samma kön och i samma åldersgrupp deltar i undersökningarna. 

Ojämlikheten kan också handla om brist på information till vissa grupper, eller att den vård man erbjuder inte finns beskriven på flera språk. Äldre kan i mindre grad än yngre få tillgång till viss vård, eller få vänta längre på en läkartid.

När det gäller psykisk hälsa är det livsviktigt att alla får kunskap om och del av det stöd som finns tillgängligt i samhället.

För mer information kontakta 
Lena Bergquist, lena.bergquist@sv.se, tel 010-410 12 08
Susanne Widsell, susanne.widsell@sv.se, tel 010-410 12 22