Tillbaka

Kreativitetens betydelse för tillfrisknande

Detta delprojekt syftar till god psykisk hälsa för unga 16–30 år. Målgrupper är:
• Personer som går i samtal 
• Personer som känner sig utanför. 
• Personer som har svårt i arbetslivet. 
• Personer som vill ingå i en grupp där kultur skapas.

Arbetssätt: Filosofiska samtal om livet och om kulturen i livet. Ämnen som tas upp är: Vad vill jag? Vad är jag bra på? Vad leder mitt liv till? Vad hindrar mig?

För närvarande är vi en grupp i Sala, tillsammans med Samverkansteamet på orten. Gruppens deltagare har själva valt hur många de vill vara i gruppen. Denna grupp valde att vara tre personer för att det skulle vara lättare för dem att ha djupa samtal och kunna öppna sig. Alla tre deltagarna har olika diagnoser.

Som projektets pedagog kommer jag även att göra kulturella saker med fler av de som är inskrivna i samverkansteamet, t ex gå på museum och biblioteket plus andra aktiviteter enligt deltagarnas egna önskningar.

Vi har målat, mediterat, skrivit texter, tonsatt deltagarnas dikter, varit i skogen, diskuterat om livet och om vad vi är bra på. Deltagarna är intresserade att vara med i Galen och Stolt-turnén, som ett arbetsprov.

Som pedagog vill jag främja en atmosfär där man som deltagare inte är självkritisk i skapandeprocessen. Att de kan samarbeta, tänka i nya banor, utanför boxen, och lyckas, ger en möjlighet till ökat självförtroende och självkänsla. Delaktighet i en grupp och skapandet av kultur är ett fungerande verktyg i processen att gynna självförverkligandet.