Tillbaka

Social grannsamverkan

Att känna trygghet i sitt bostadsområde är en av många förutsättningar för att känna sig tillfreds i livet. Och när man känner sina grannar och andra i området känns det ofta tryggare. 

Därför samverkar vi på Studieförbundet Vuxenskolan inom vårt projekt ”Tillsammans för psykisk hälsa” med Västerås stads projekt ”Social hållbarhet” i bostadsområdena Skallberget och Viksäng/Öster Mälarstrand

Vårt bidrag i denna samverkan är att skapa möjligheter för de boende i dessa områden att träffas och lära känna varandra, bl a genom att vi arrangerar studiecirklar, föreläsningar, samtalsgrupper. Exempel på studiecirklar kan vara bokcirkel, mindfulness, yoga, styrka och balans i livet, fotografering, målarkurs eller skrivarcirkel. (Ämnena behöver inte enbart handla om psykisk (o)hälsa.)

För mer information kontakta 
Susanne Widsell 
susanne.widsell@sv.se 
tel 010-410 12 22