Tillbaka

Anna Mautner

Mån 12/3, Kl 17.30–19.00, Kyrkbacksgården Lykttändargränd 8, Västerås
”Att bryta tjat, bråk och stress med positiv kommunikation - för föräldrar och vuxna i barn och ungas vardag” med Anna Mautner

Positiv kommunikation
Seminariet handlar om hur du kan kommunicera utifrån den framgångsrika principen 5-1. Den innebär att du bör ge positiv feedback fem gånger så ofta som negativ. Ibland kan enkla principer göra stor skillnad. Den här har visat sig vara en av dem. Men hur gör man? Och hur orkar man? Tips och exempel på hur positiv kommunikation kan användas för att bryta negativa cirklar med sina barn. Seminariet tar även upp hur ledare i klassrummet eller arbetsgrupper kan använda sig av principen för att öka prestation och arbetsglädje.

•Positiv kommunikation i praktiken
•Att underlätta förändring genom ditt sätt att samtala 
•Hur gör du för att uppmärksamma det som fungerar.

När våra barn stressar! 
Forskning visar att allt fler unga känner sig stressade. Det kan handla om alltifrån utseende, kompisproblem eller situationen i skolan. Går det som förälder att göra något åt alla stressmoment i vardagen våra unga utsätts för?

Vi diskuterar vad som skyddar mot stress i en familj och vad som ökar risken att stressen blir ohanterlig. Vi fokuserar på hur vi föräldrar kan stärka våra barn genom vårt bemötande, men också på hur stressen kan ”byggas  bort genom mindre förändringar i vardagen.

• Vad är egentligen stress och är det alltid av ondo?
• Vad kan vi göra som föräldrar för att förebygga och hantera stress i vardagen? 
• Vilka är allvarliga varningstecken som kräver professionell hjälp?
• Hur är det själv med min egen stress?  Lever jag som jag lär?

Anna Mautner är leg psykolog, leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi. Hon arbetar med utveckling och utvärdering av metoder för barn, familj och skola. Undervisar och handleder på Magelungen Utveckling.