Tillbaka

Anna Porsvald

Mån 12/3, Kl 18.00–19.30, Kyrkbacksgården Lykttändargränd 8, Västerås. 
Ons 14/3, 18.00-20.00, Barnhemsgatan 13, Samlingssal Älgen, Köping.

”Bergsbestigning eller anpassning? - om hur man upplever världen med autism” med Anna Porsvald 
(Arr: Autism & Aspergerföreningen)

”Hur ser världen ut för den som föds utan normer, utan ett facit till alla uttryck, miner och gester? 

Hur gör man för att komma runt vardagens alla hinder när man begåvats med autism och ADHD?

Försöker man bestiga berget, få det att anpassa sig eller försöker man hitta en väg runt det?

En sak är säker; livet blir en annorlunda resa!”

Anna Porsvald är legitimerad sjuksköterska sedan 14 år, hon har Asperger och ADHD och har en son med samma funktionsnedsättning. Anna har stor kunskap om; och erfarenheter av psykiatrin samt kränkande särbehandling och mobbning både som barn och i arbetslivet. Hon är verksam inom Funktionsrätt Västmanland där hon bl a arbetar som föreläsare. Anna är vice ordförande i Autism- och Aspergerföreningen.