Tillbaka

Charlotte Skoglund

Sön 18/3, kl. 14.00-16.00, Täljstenen, Vasagatan 17, Sala
"Lyssnar din tonåring? Att samtala om laddade ämnen” med Charlotte Skoglund

Föreläsningen vänder sig till föräldrar och anhöriga som oroar sig för att kommunikationen med de växande barnen inte är vad den varit. Som ibland tänker: "Vi som hade en så fin relation, Vad har hänt? Vad gör jag för fel?", som oroar sig över tanken på att barnen kanske kommer att pröva alkohol, tobak eller droger, som med en klump i magen undrar: "Hur ska det gå framöver?" 

Att komma till tals och att lyssna på varandra är inte det enklaste och det kan behövas hjälp och stöd för att hitta sätt att nå fram. Genom att använda sig av två beprövade metoder MI (motiverande samtal) och CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) i dialogen kan du skapa ett bättre samtalsklimat hemma och på sikt åstadkomma förändringar i positiva riktningar för både dig, ditt barn och resten av familjen.

De problem och svårigheter som ofta uppstår inom familjer under barnens tonårstid beskrivs utifrån biologiskt och psykologiskt synsätt. Aktuell hjärnforskning presenteras och många exempel och övningar gör samtalsmetoderna begripliga och användbara.

Om tonårstiden är stökig och svår – hur ska man prata med sitt barn? Charlotte lär dig med enkla metoder skapa ett bättre samtalsklimat hemma, att väcka motivation utan att skapa motstånd.

Charlotte Skoglund är överläkare och specialist i psykiatri och möter dagligen ungdomar och deras tidvis oroliga, olyckliga och upprörda föräldrar. Hon är även forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och hennes doktorsavhandling handlar om samsjuklighet och behandling av ADHD och beroendesjukdom. Charlotte är en flitigt anlitad föreläsare och hennes forskning spänner från tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna.

Mer info: www.larafranlarda.com/?tag=charlotte-skoglund 
www.nok.se/Akademisk/Titlar/Popularpsykologi/Barn--foraldrar/Lyssnar-din-tonaring/