Tillbaka

Kerstin Carlsson

Ons 14/3, 15.30-17.30, Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2:
"Kost och fysisk aktivitet - för att stärka den psykiska hälsan!" med Kerstin Carlsson
(Arr: RSMH Västmanland)

Är det verkligen möjligt att komma igen till ett normalt liv efter att ha bott på gruppboende, haft hemtjänst, färdtjänst och annan hjälp under flera år? Och är det möjligt att bli svårt sjuk när man är omhändertagen i sjukvården och inte bli trodd och bli tagen på allvar?

Efter många år med svåra kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa så kan jag svara ja båda frågorna.

Jag har efter detta tagit mig vidare till ett liv som jag tidigare inte trodde var möjligt med hjälp av anti-inflammatorisk kost och fysiska och kreativa aktiviteter.

Som återhämtad har jag nu möjlighet att ge hopp och inspiration och kunskap till båda sidorna. Jag vänder mig till sjukvården, socialpsykiatrin, anhörigföreningar och de som befinner sig i långvarig psykisk ohälsa.

Kerstin Carlsson arbetar som föreläsare, dansinstruktör, vattengympaledare och allsångsledare.