Tillbaka

Merja Jäderholm

Mån 12/3, kl. 18.00–19.30, Täljstenen, Vasagatan 17, Sala
"Att balansera livet som högsensitiv" med Merja Jäderholm

HSP är en förkortning för Highly Sensitive Person (Högkänslig/Högsensitiv person). Högsensitivitet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att man har ett sensitivare/receptivare nervsystem än andra. Som högsensitiv tar man in mer intryck från sin fysiska, psykiska och emotionella miljö. Man har ofta ett rikt inre liv, bearbetar intryck djupare, närhet till sina känslor och stor empati för andra.

Ungefär var 5:e person av världens befolkning har högsensitivitet som en del av sin personlighetstyp. HSP är på inget sätt någon diagnos, snarare kan personlighetsdraget vara en stor tillgång och resurs.

I föreläsningen får du veta vad HSP är, dess styrkor och utmaningar och du får även tips för att hantera det som kan kännas utmanande.

Föreläsaren Merja Jäderholm kallar sig själv lite skämtsamt för "HSP-positiv" och upplever sin högsensitivitet som en gåva. "Visst finns det utmaningar men med medvetenhet, acceptans & gränssättning vinner det vackra och styrkan i känsligheten många gånger om."