Delprojekten

Delprojekten i korthet (Klicka på resp rubrik för att läsa mer om varje projekt)

Tillsammansveckan – En uppmärksamhetsvecka kring psykisk hälsa, föreläsningar för  allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga. 

Galen och Stolt – Vad är galet, vad är att vara normal och vem ska avgöra det? Turné med clowner, musik, långsamvandring, konst, samtal, bokbord. 

Utbildning om psykisk hälsa – En utbildning för arbetsplatser och organisationer vilken ger möjlighet till en gemensam kunskap om och förståelse för olika former av psykisk ohälsa. 

Social grannsamverkan – Ett projekt i samverkan med de boende och olika samhällsaktörer i ett bostadsområde. Genom att känna trygghet i sitt närområde ges förutsättningar för en god psykisk hälsa. 

Jämlikhet i vården – Information till målgrupper som i mindre grad tar del av om information om psykisk hälsa och om vart och på vilket sätt man kan få hjälp och stöd. 

Existentiella frisk-/hälsofaktorer i vården – Information till vårdpersonal om en modell där patienten kan ges ett bemötande som stärker känslan av hopp, trygghet, gott sammanhang, livsmening och livsglädje. 

Föreläsnings- och filmbank - Projektets patient- och brukarföreningar skapar en föreläsar- och filmbank inom ämnet psykisk hälsa/ohälsa, med rekommenderade föreläsare och filmer. 

Projektets delprojekt

 • Att leva, inte bara överleva

  En kurs för unga 18 – 30 år som behöver verktyg för att hantera yttre stress och inre oro och som vill öka sina förutsättningar att...

  Läs mer
 • Tillsammansveckan

  En uppmärksamhetsvecka i hela Västmanland för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa.

  Läs mer
 • Utbildning för arbetsplatser

  Utbildning för arbetsplatser för att få gemensam kunskap om och förståelse för olika former av psykisk ohälsa.

  Läs mer
 • Existentiella frisk-/hälsofaktorer i vården

  Information till vårdpersonal om en modell där patienten kan ges ett bemötande som stärker känslan av hopp, trygghet, gott sammanhang,...

  Läs mer
 • Jämlikhet i vården

  En informationsinsats för de grupper som i mindre grad än andra tar del av information och vård/stöd inom psykisk hälsa-området.

  Läs mer
 • Läs flera delprojekt