Kontakt

 

Pauline Salzer, Tillsammansveckan, Galen och stolt
pauline.salzer@sv.se 
tel 010-410 12 06

Lena Bergquist (Existentiell hälsa, Tillsammans för psykisk hälsa - seniorer)  
lena.bergquist@sv.se   
010-410 12 08

Susanne Widsell (Utbildning om psykisk hälsa, Social grannsamverkan) 
susanne.widsell@sv.se 
010-410 12 22

Ulrika Sonander 
ulrika.sonander@sv.se