Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

"Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer" är ett 2-årigt Arvfondsprojekt med start 1 januari 2018. Projektet vill skapa nya möjligheter för ett livslångt lärande och ett inspirerande liv för seniorer.

Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland har fått bidrag från Allmänna Arvsfonden för att utveckla metoder och modeller för seniora samtalsgrupper. Metodutveckling och arbetet med samtalsgrupper sker i samverkan med Region Västmanland, kommuner och ideella organisationer.

Bakgrunden till Seniorprojektet är erfarenheter från ett annat av Studieförbundet Vuxenskolans arvfondsprojekt ”Tillsammans för psykisk hälsa”. Projektet visar att seniorer som befinner sig i livets gränssituationer inte får tillräckligt stöd för nyorientering och därmed riskerar att bli nedstämda och få diagnosen depression.

Projektledare: 
Lena Bergquist lena.bergquist@sv.se010-410 12 08 

Följ projektet Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer här