Hur vi arbetat

Under projektets gång har vi vi dels vidarereutvecklat verksamheter som fanns innan projektet ("Tillsammansveckan" t ex), dels utvecklat nya ("Våga vara du" t ex). 

För dig som vill veta mer har vi sammanställt varje arbetsmodell:
Tillsammansveckan - föreläsningar i hela länet
Galen och stolt - kreativa verksamheter på gator och torg
Våga vara du - samalsgrupp för ungdomar 13-16 pr
Immigration och psykisk (o)hälsa - information till immigranter
Frukostseminarium Existentiell hälsa - föreläsningar inom Existentiell hälsa
Att leva inte bara överlevasamtalsgrupp för unga vuxna 18-25 år
Information till arbetsplatser - föreläsningar/workshops om psykisk (o)hälsa till arbetsplatser
Peacemaker club - kurs för tjejer