Föreningsutveckling - Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2017 var 1425 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.

Verksamhetsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan stödjer och samverkar med Bygdegårdarnas riksförbund och alla bygdegårdar i hela Sverige. Vi genomför tillsammans studiecirklar kulturarrangemang som årligen engagerar närmare 100 000 människor. Konstutställningar, teater- och dans, mat och lokal utveckling, hantverk, integrationsverksamhet, föreläsningar och hantverk är något av det som ryms inom vår samverkan.

Föreningsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan stödjer Bygdegårdarna med utveckling av föreningarna. Det kan handla om utbildningar av valberedningar, ledarutveckling för styrelser, med erfarenhetsutbyten kring arrangörskap, medlemskommunikation, processledning och projektsamverkan, med mera

Här är några av de erbjudanden som vi samarbetar kring: http://www.sv.se/foreningar-och-organisationer/fardiga-utbildningskoncept/


 

Mallar

För nästan allt som en (bygdegårds)förening behöver - klicka för mer information.

 


 

Valberedning

Utbildningen och studiecirkeln för valberedare i ideella föreningar utgår från boken I förening. Upplägget syftar till att stärka de förtroendevalda i sin roll samt introducera valberedningens processer och arbetssätt. Det kompletteras med verktyg som mallar och frågeformulär som kan användas i arbetet med att hitta kandidater.


 

Ny kraft till Sveriges eldsjälar

En bild på föreningsboxen

SVs box "Ny kraft till Sveriges eldsjälar" samlar ett antal olika erbjudanden inom föreningsutveckling. Här finns möjligheter för både stora och små, nya och gamla föreningar att hitta ny kraft och nya metoder i sitt fortsatta arbete.

Tillsammans med SVs erfarna utbildare kan ni också skräddarsy en utbildning som passar just era behov!

 

Kontakta oss

Kontakta din närmsta avdelning, om du är intresserad av att starta en studiecirkel i något av de här materialen.

Nyheter från SV

 • Starta en trädgårdscirkel - Skillnadens trädgård!

  I boken Skillnadens Trädgård delar Sara Bäckmo med sig av den glädje hon känner inför att odla grönsaker, frukt och bär. Enkla och...

  Läs mer
 • Duktiga flickors revansch

  Duktiga flickors revansch är en viktig bok. Den belyser den viktiga frågan om hur duktighet blivit förknippat med stress och...

  Läs mer
 • Kraftsamling för landsbygdsutveckling

  Den 4:e januari presenterade den parlamentariska Landsbygdskommittén (SOU 2017:1) nio mål och 75 konkreta förslagför en sammanhållen...

  Läs mer
 • Tänk i tid

  Detta är en studieplan till boken Tänk i tid – se framåt genom att blicka bakåt av Sten Rentzhog. Materialet lämpar sig väl för...

  Läs mer
 • Läs mer nyheter