Flippat klassrum

Vad är ett flippat klassrum och hur kan vi använda det i folkbildningen? Ulrika Knutsson pedagog och IKT-pedagog berättar och ger exempel i filmen.