Lättläst version saknas

Webbmöten

 

Vill du ha en cirkelträff online? 

Ett webbmöte är ett bra komplement till cirklar som vill kombinera platsförlagda träffar med träffar online, eller de cirklar som endast sker via nätet! 

Det finns flera bra webbmötesverktyg att använda som är gratis, t ex skype, zoom, google hangout m fl. Välj ett verktyg som du är bekväm med eller be om hjälp från din SV-avdelning.