Megacirkel workshopmetoder

Kurs- och cirkelledare bjöds in till workshops och mingel på SVs nya mötesplats för framtidssamtal - Megacirklar i höstas.

Kvällarna har ett pedagogiskt upplägg som kan användas i flera sammanhang, se filmerna nedan som beskriver varje del.